Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

  • Vihti / Nummela

Osaamisalat

Henkilöstöhallinnon osaamisala

Taloushallinnon osaamisala

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Kaupan osaamisala

Kiinteistönvälityksen osaamisala

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

Tutkinnon suorittaneella on osaamista toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Hänellä on hyvää liiketoimintaosaamista ja hän verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä tehtävissä tarvittavaa kielitaitoa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän seuraa liiketoiminnan kehittymistä ja kehittää vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja sekä omaa osaamistaan. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta, rahoitustoimintaa sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna.

Kaupan osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kaupan alalla esimies- tai asiantuntijatehtävissä sekä myynnin että valikoimatyön kehittämistehtävissä.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia kiinteistönvälitykseen liittyvissä asiantuntija- tai johtotehtävissä esimerkiksi uudiskohteiden välitykseen, kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointiin tai kiinteistönvälitysliikkeen johtamiseen liittyen.

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan suorittaneilla on osaamista toimia erilaisissa yrityksissä tai organisaatioissa kansainväliseen kauppaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä, jotka voivat liittyä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin tai hankintatoimeen.

Sisältö

Kaikille osaamisaloille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

 

Henkilöstöhallinnon osaamisala, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp

Henkilöstötyö, 60 osp
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp

Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Henkilöstön osaamisen kehittäminen, 60 osp
Henkilöstötyö, 60 osp
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Toiminnan ohjaus ja mittaaminen, 60 osp
Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen, 60 osp
Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta | 60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp

 

Kaupan osaamisala, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp

Ryhmän esimiehenä toimiminen, 60 osp
Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen, 60 osp
Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Ryhmän esimiehenä toimiminen, 60 osp
Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen, 60 osp
Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp
Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp

 

Taloushallinnon osaamisala, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp

Konsernitilinpäätöksen laatiminen, 60 osp
Kustannuslaskenta, 60 osp
Rahoitustoiminta, 60 osp
Taloudenhallinta, 60 osp
Taloushallinnon asiantuntijapalvelut, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp

Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Konsernitilinpäätöksen laatiminen, 60 osp
Kustannuslaskenta, 60 osp
Rahoitustoiminta, 60 osp
Taloudenhallinta, 60 osp
Taloushallinnon asiantuntijapalvelut, 60 osp
Toiminnan ohjaus ja mittaaminen, 60 osp
Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp

 

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp

Asiakkuusmarkkinointi, 60 osp
Brändin kehittäminen, 60 osp
Digitaalinen markkinointiviestintä, 60 osp
Digitaalisen myynnin kehittäminen, 60 osp
Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, 60 osp
Myynnin johtaminen, 60 osp
Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp

Asiakkuusmarkkinointi, 60 osp
Brändin kehittäminen, 60 osp
Digitaalinen markkinointiviestintä, 60 osp
Digitaalisen myynnin kehittäminen, 60 osp
Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, 60 osp
Myynnin johtaminen, 60 osp
Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen, 60 osp
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp

 

Kiinteistönvälityksen osaamisala, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi, 60 osp
Kiinteistönvälitysliikkeen johtaminen, 60 osp
Kiinteistöyhtiön johtaminen, 60 osp
Uudiskohteen välitysprosessin hallinta, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi, 60 osp
Kiinteistönvälitysliikkeen johtaminen, 60 osp
Kiinteistöyhtiön johtaminen, 60 osp
Uudiskohteen välitysprosessin hallinta, 60 osp
Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp

 

Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat I, 60 osp

Kansainvälisen hankintatoimen kehittäminen, 60 osp
Kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat II, 60 osp

Franchisevienti, 60 osp
Kansainvälinen lisensiointi, 60 osp
Kansainvälisen sopimusvalmistuksen myynti, 60 osp
Kansainväliset materiaali- ja tuotehankinnat, 60 osp
Kansainväliset palveluhankinnat, 60 osp
Kansainväliset projektihankinnat, 60 osp
Kansainvälisen sopimusvalmistuksen hankinta, 60 osp
Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
Myynti ulkomaisen edustajan kautta, 60 osp
Palvelujen vienti, 60 osp
Projektivienti, 60 osp
Suora vienti, 60 osp
Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 60 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 60 osp

Työtehtävät

Liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimivia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten tai muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittajan valitseman osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta opiskelija voi toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla, taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, kiinteistönvälityksessä tai kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä.