Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

  • Lohja

erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

Tutkinnon suorittanut osaa kehittää vanhustyötä laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hän osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa. Hän osaa toimia vastuuhenkilönä, koordinoida ja tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän osaa toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittanut osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Sairaan ikääntyneen hoitaminen -tutkinnon osan suorittanut osaa auttaa ja tukea fyysisesti sairasta, mielenterveysongelmaista tai päihdeongelmaista ikääntynyttä, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa sekä ennalta ehkäistä sairauksia ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen saattohoitoa.

Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristössä -tutkinnon osan suorittanut osaa toimia säädösten, ohjelmien ja suositusten mukaisesti, osaa toimia muistiasiantuntijana työyhteisössään, osaa tukea muistisairaan vuorovaikutusta ja toimintakykyä ja osaa kehittää laadukkaita palveluita muiden asiantuntijoiden kanssa.

Yrittäjänä vanhustyössä -tutkinnon osan suorittanut osaa toimia säädösten mukaan, on perehtynyt liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, tuntee suunnittelemansa yrityksen toimintaympäristön ja markkinat, osaa ottaa huomioon asiakkaiden vaatimukset ja odotukset ja osaa tehdä yritystoimintaan liittyvät laskelmat ja tietää yrityksen perustamistoimenpiteet.

Kuolevan ihmisen hoitaminen –tutkinnon osan suorittanut osaa toimia asiantuntijana kuolevan ihmisen hoitamisessa, osaa tukea ja ohjata kuolevan ihmisen omaisia ja läheisiä, osaa toteuttaa ja kehittää kuolevan ihmisen hoitoa.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä, osp) muodostuu pakollisesta tutkinnon osista (140 osp) ja valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp). 

Pakolliset tutkinnon osat:

- Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen (50 osp)
- Asiakaspalveluverkostoissa toimiminen (50 osp)
- Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)
- Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen (40 osp)
- Muistioireisen ikääntyneen ihmisen hoitaminen (40 osp)
- Kuolevan ihmisen hoitaminen (40 osp)
- Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä (40 osp)

Työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.