Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kohdata ikääntyneen ihmisen tasavertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön tehtävissä noudattaen eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi tutkinnon suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa. Näistä erityisesti muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaminen edellyttävät sellaista osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Samoin on tilanne gerontologinen hoitotyö -tutkinnon osassa, joka on valinnaisena eri osaamisaloilla. 

 

Ikävalmennuksen osaamisalan suorittanut IKÄVALMENTAJA osaa edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja kokonaisvaltaista arjen turvallisuutta.

Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut MUISTIHOITAJA osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittanut PALVELUOHJAAJA osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa sekä palvelujen tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella SAATTOHOITAJALLA on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinnossa on neljä osaamisalaa ja tutkintonimikkeet on määritelty osaamisaloittain seuraavasti:

  • ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala, ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
  • muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, muistihoitaja (EAT)
  • ikävalmennuksen osaamisala, ikävalmentaja (EAT)
  • elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, saattohoitaja (EAT).

Kukin osaamisala muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Näiden laajuudet vaihtelevat osaamisaloittain

Työtehtävät

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.