Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Lähihoitaja

 • Vihti / Nummela

Osaamisalat

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisalat
  Henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat muiden lähihoitaja-osaamisalojen saavuttamisesta voidaan tehdä Luksian yhteistyöoppilaitosten kanssa. Näitä osaamisaloja ovat jalkojenhoidon, perustason ensihoidon ja suunhoidon osaamisalat.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut osaa

Tavoitteena on, että koulutuksesta siirtyy työelämään osaavia, empaattisia ja luotettavia ammattilaisia, jotka kykenevät  itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Lähihoitajan työ on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, hoitoa ja huolenpitoa sekä kuntoutumisen tukemista. Tavoitteena on auttaa ihmistä selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Lähihoitaja on osaava, empaattinen ja luotettava ammattilainen, joka kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Lähihoitaja auttaa ihmistä selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työssä korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, hoitamisen taito ja kädentaidot.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä. Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Jalkojenhoidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä. Suun hoidon osaamisalassa hän osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Perustason ensihoidon osaamisalassa hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Sisältö

Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kaksi pakollista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat eli osaamisalat Luksiassa, joista valitaan yksi:

 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa Luksiassa

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen tukeminen
 • Hyvinvoinnin toteuttaminen sosiaalisen sirkuksen toimintamenetelmin

Koulutukseen on mahdollista sisällyttää opintoja yhteistyöoppilaitoksista (osaamisalat) sekä jaksoja ulkomailla. Lähihoitajat ovat kehittäneet osaamistaan esimerkiksi Ruotsissa ja Espanjassa.

Työtehtävät

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä, mm. jalkojenhoitotyössä. Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Soveltuvuus

Lähihoitaja on osaava, empaattinen ja luotettava ammattilainen, joka kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Lähihoitaja auttaa ihmistä selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työssä korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, hoitamisen taito ja kädentaidot.

Terveydelliset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa". Lähihoitajan ammatin terveyden- ja toimintakyvyn vaatimuksista lisää tietoa www.opintopolku.fi- palvelussa https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/