Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Lähihoitaja

 • Lohja
 • Vihti / Nummela

Osaamisalat

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut osaa

Tavoitteena on, että koulutuksesta siirtyy työelämään osaavia, empaattisia ja luotettavia ammattilaisia, jotka kykenevät  itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Lähihoitajan työ on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, hoitoa ja huolenpitoa sekä kuntoutumisen tukemista. Tavoitteena on auttaa ihmistä selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Lähihoitaja on osaava, empaattinen ja luotettava ammattilainen, joka kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Lähihoitaja auttaa ihmistä selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työssä korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, hoitamisen taito ja kädentaidot.

Sisältö

Hakija valitaan suorittamaan perustutkintoa. Ennen osaamisalan opintoja opiskelijan on suoritettava kolme pakollista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän hakee osaamisalan opintoihin. Aikuisopintoina voi myös täydentää jo olemassa olevaa lähihoitajan tutkintoa valinnaisilla pakollisilla tutkinnon osilla.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito- ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Valinnainen pakollinen tutkinnon osa eli osaamisala, joista valitaan yksi:

 1. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala (nuoret ja aikuiset)
 2. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala (nuoret ja aikuiset)
 3. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala (nuoret ja aikuiset)
 4. Kuntoutuksen osaamisala (aikuiset)
 5. Vammaistyön osaamisala (aikuiset)
 6. Vanhustyön osaamisala (aikuiset)

Valinnainen tutkinnon osa

 • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen
 • Vanhusten kotihoito ja huolenpito
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan ammattiin ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakasryhmiin lapsista ja nuorista vanhuksiin. Lähihoitajan työ on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, hoitoa ja huolenpitoa sekä kuntoutumisen tukemista. Opiskelu on käytännönläheistä. Oppilaitoksessa oppimista tuetaan monipuolisten opetusmenetelmien avulla.
Ammattiopiston kolmivuotisessa koulutuksessa työssäoppiminen tapahtuu aidoissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla. Koulutukseen on mahdollista sisällyttää jaksoja ulkomailla. Lähihoitajat ovat käyneet työssäoppimisjaksoilla esimerkiksi Ruotsissa ja Espanjassa.

Työtehtävät

Lähihoitajan työ on eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ylläpitoa, hoitoa ja huolenpitoa sekä kuntoutumisen tukemista.
Osaamisalalta valmistunut lähihoitaja työskentelee hoito- ja huolenpito tehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä osana moniammatillista työryhmää. Työpaikkana voivat olla esim. päiväkodit, koulut, mielenterveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla, terveyskeskukset, sairaalat, yksityinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti, toiminta- ja työkeskukset, työpajat, palvelukeskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuodeosastot ja kuntoutumisyksiköt.

Lähihoitaja hyödyntää työssään valitsemansa osaamisalan tuottamaa erikoistuneempaa osaamista. Työssä korostuu asiakkaan terveyden edistäminen sekä hyvinvointia ja kokonaiskuntoutumista tukeva työote. Lähihoitaja osallistuu terveyden edistämiseen ja ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, hän tukee potilaan tai asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä osallistuu eri kansansairauksien ehkäisyyn niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kohdalla. Lähihoitaja työskentelee ammattinsa keskeisen tietoperustan, alaa koskevien suositusten ja määräysten mukaisesti sekä hyödyntää tietotekniikkaa ja alan teknologiaa.

Soveltuvuus

Lähihoitaja on osaava, empaattinen ja luotettava ammattilainen, joka kykenee itsenäiseen päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Lähihoitaja auttaa ihmistä selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työssä korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, hoitamisen taito ja kädentaidot.

Terveydelliset

Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetuksessa (811/1998 ja 812/1998) määriteltyyn sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Opiskelijan hakeutumisvaiheeseen kuuluu hakijan terveyden- ja toimintakyvyn arviointi. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijaksi hakijaa pyydetään hakuvaiheessa ilmoittamaan oma terveydentila-arvio. Jos hakijan antaman ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, koulutuksen järjestäjä voi pyytää tarkempia terveyden tilatietoja, joiden avulla hän voi arvioida opiskelusta ja opiskelun edellyttämistä toiminnoista suoriutumista. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijaa toimittamaan lääkärin arvion siitä, soveltuuko opiskelijaksi hakijan terveydentila kyseiseen tutkintoon. Lähihoitajan ammatin terveyden- ja toimintakyvyn vaatimuksista lisää tietoa www.opintopolku.fi- palvelussa https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/ ja Opetushallituksen määräyksessä Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa.