Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

 • Vihti / Nummela
 • Espoo

Osaamisalat

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala
 • Perhepäivähoidon osaamisala
 • Kasvatuksen osaamisala
 • Ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa

Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.

Sisältö

Pakolliset kaikille

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osaamispistettä (osp)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

Perhepäivähoidon osaamisala

 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp tai
 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä 40 osp
 • Valinnaiset tutkinnonosat 20 osp 

Kasvatuksen osaamisala

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 40 osp
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa 30 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Ohjauksen osaamisala (valitaan kaksi tutkinnonosaa)

 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä 50 osp
 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa 50 osp
 • Osaamisen työllistyvyyden ohjaus 50 osp
 • Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

 

 

 

Työtehtävät

Ohjauksen osaamisalan suorittanut hallitsee vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten kanssa. Hän osaa ohjata yksilöitä ja ryhmiä sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä alan vaativissa tehtävissä eri-ikäisten kasvatus- ja ohjaustyössä, eri koulutusasteilla ja- muodoissa, eri hallinnon aloilla sekä vapaa-ajan toiminnassa. Toimintaympäristönä voi olla julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestöt sekä muu kasvatus- ja ohjaustyötä tekevä organisaatio.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnissa.

Perhepäivähoitaja voi työskennellä julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä erilaisissa kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä sekä erilaisissa kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä hankkeissa.

Kasvatuksen tai ohjauksen osaamisalan suorittanut voi työskennellä vaativissa  ja syvällistä osaamista edellyttävissä kasvatus- ja ohjausalan tehtävissä.

Soveltuvuus

Tutkinnonsuorittajan valinnassa huomioidaan myös SORA-lain edellyttämät asiat tutkinnonsuorittajan omaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.