Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Sähköasentaja

  • Lohja
  • Vihti / Nummela

Osaamisalat

  • sähkö- ja energiatekniikka
  • prosessiautomaatio (vain Lohjalla)

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa

Lohjan kampuksella sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa suoritetaan kaksi osaamisalaa, sähkö- ja energiatekniikka sekä prosessiautomaatio. Tutkinnon suorittajan tutkintonimikkeet ovat sähköasentaja ja automaatioasentaja.

 

Vihti/Nummelan kampuksella sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon (sähköasentaja) on mahdollista suorittaa myös ilta/monimuoto-opetuksena. Haku www.luksia.fi.

 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut (sähköasentaja) osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Tavoitteena on, että koulutuksesta siirtyy työelämään osaavia ja luotettavia ammattilaisia, sillä sähköalalla työskentely vaatii erittäin suurta vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisen on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat ehdottoman turvallisesti ja luotettavasti.

 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut (automaatioasentaja) osaa tehdä teollisuuden automaatiojärjestelmien sekä sähkökoneiden ja -laitteiden asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähköalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisinä osaamisalueina ovat erilaisten säätö- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta.

 

Luksian sähköalan opetus järjestetään (Lohjan kampuksella) kahden osaamisalan suorituksena siten, että tutkinnon suorittaja voi opiskella kolmessa vuodessa sekä sähkö- että automaatioasentajaksi. Tutkinnon suorittaja saa samalla kertaa suoritettua kaksi tutkintonimikettä. Miksi näin, oppilaitoksella on tiivis yhteistyö alueen elinkeinoelämän kanssa ja työelämän edustajilta saadun palautteen perusteella nämä osaamisalaa tukevat vahvasti toisiaan. Nykyään molemmat ammattikunnat tarvitsevat molempia tietoja ja taitoja. Ja mikä parasta, uudet opetussuunnitelmat mahdollistavat tämän opintorakenteen.

 

Luksiassa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa on pitkät perinteet kansallisessa (Taitaja-kilpailut) automaatio- sekä sähköasennuslajien ja kansainvälisessä (Euroskills, Worldskills- kilpailuissa) automaatioasennuslajin kilpailutoiminnassa.

 

Opiskelijoilla on tällä hetkellä mahdollisuus tutustua opinnoissaan kansainväliseen toimintaan. Kohdemaana on mm. Kiina, Saksa, Espanja ja Ruotsi. Yhteistyö Kiinan Shanghaissa sijaitsevan oppilaitoksen (Shanghai Electronic Industry School, SEIS) on aloitettu CHINET-verkoston myötä vuonna 2013. Verkosto on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto, joka on aloittanut toimintansa vuonna 2006 ja minkä tavoitteena on kehittää maiden ammattioppilaitosten välistä yhteistyötä eri aloilla. Syksyisin Luksiasta lähtee sähkö- ja automaatioalan sekä ICT-alan noin kuukaudeksi Kiinaan.

Sisältö

Luksiassa suoritettavan sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (sähkö- ja automaatioasentaja)
  • Sähkö- ja automaatioasennukset (sähkö- ja automaatioasentaja)

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:

  • Sähkö- ja energiatekniikka (sähkö- ja automaatioasentaja)
  • Prosessiautomaatio (automaatioasentaja)

Valinnainen tutkinnon osa:

  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät (sähköasentaja)
  • Kodin ja teollisuuden älykkäät järjestelmät (sähkö- ja automaatioasentaja)

Työtehtävät

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, elektroniikkatuotteiden tuotannon, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Sähköalan ammattilainen saattaa asentaa ja huoltaa tietokoneita, rakentaa tietoverkkoja tai suurjännitejakeluverkkoja. Tehtäviin kuluu myös usein asiakaspalvelua. Sähköalalla ja siihen liittyvällä teknologialla on keskeinen merkitys yhteiskunnan, luontoympäristön ja ihmiskunnan kehitykseen. Tähän laajaan vaikuttavuuteen perustuu alan erityinen eettinen, ekologinen, yhteiskunnallinen ja globaali vastuu.

Sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat sähköiseen talotekniikkaan liittyvät sähkö- ja kiinteistöautomaatioasennukset tai sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaan. Alan työpaikat ovat uudis- ja saneerausrakennustyömailla sekä teollisuudessa. Myös energian tuotantoa, jakelua ja siirtoa harjoittavat yhtiöt työllistävät sähköasentajia. Sähköasentaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Automaatioasentajan tehtäviin kuuluu teollisuuden sähkökoneiden ja -laitteiden sekä automaatiojärjestelmien asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä sähkö- ja automaatioalan osaamista vaativia tehtäviä sähköasennusstandardien ja -säädösten mukaan. Keskeisintä osaamista ovat erilaisten säätö-, kappaletavara- ja valvomojärjestelmien tuntemus, robotiikka sekä niiden asennus- ja kunnossapitotöihin liittyvien tehtävien hallinta. Alan työpaikat ovat pääsääntöisesti teollisuudessa, jossa käytetään prosessi- ja automaatiotekniikkaa tai valmistetaan prosessi- ja automaatiotekniikkaan liittyviä laitteita ja koneita.