Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Prosessinhoitaja

 • Lohja

Osaamisalat

 • Kemianteollisuuden osaamisala

Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut osaa

ja tuntee prosessiteollisuuden laitteistot- ja laitteistokokonaisuudet, automaatio- sekä ohjausjärjestelmät. Hän tuntee erilaisia kemikaaleja ja niiden turvallisen käytön. Hän osaa ottaa huomioon työskentelyssään työturvallisuuden sekä hallitsee tieto- ja toimintajärjestelmät. Hän tuntee prosessiteollisuuden toiminnan ympäristönsuojelun näkökulmasta sekä toiminnan kestävän kehityksen periaatteet. Prosessinhoitajat saavat opintojen aikana monipuoliset perusvalmiudet työskentelyyn eri prosessiteollisuuden aloilla ja niiden työtehtävissä. Lisäksi opintojen aikana perehdytään erilaisiin tuotantoprosesseihin sekä prosessien ohjaukseen ja käynnissäpitoon liittyviin asioihin.

Sisältö

Tutkinnon keskeisimpiä sisältöjä opiskelussa ovat prosessiteollisuuden laitteistot ja laitteistokokonaisuudet, automaatio- ja ohjausjärjestelmät, kemikaaliosaaminen, työturvallisuus ja tieto- ja toimintajärjestelmät. Opinnot etenevät käytännön harjoitustöitä tekemällä erilaisten kemikaalien, prosessilaitteiden ja ohjausjärjestelmien avulla. Opintojen aikana opitaan esimerkiksi biodieselin valmistaminen prosessilaitteistolla.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kautta opiskelija voi suuntautua erilaisille prosessiteollisuuden aloille, sillä työpaikkoja on tarjolla kymmeniä erilaisia. Näistä voi valita mieleisen ja suuntautua mm. kemian prosessiteollisuuden-, biotekniikan, paperin- ja kartonginvalmistuksen tuotanto- ja jatkojalostus-, levy- ja sahateollisuuden tuotantolaitoksiin.

Pakolliset  tutkinnon osat:

 • Tuotantoprosessien käynnissäpito

Osaamisalan tutkinnon osat:

 • kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta
 • tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

 • Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessissa toimiminen
 • Prosessien kehitys- ja koeajotoiminnassa toimiminen
 • Tuotantoprosessissa toimiminen

Luksiassa on tarjolla myös seuraavat valinnaiset tutkinnon osat, jotka suoritetaan työpaikoilla:

 • Bioenergiatuotannossa toimiminen
 • Energiatuotantoprosessissa toiminen
 • Erityistä hygieniaa vaativissa prosesseissa toimiminen
 • Laadunvalvonta ja -tarkastus valimoteollisuudessa
 • Metallien muokkaus
 • Metallien jalostusprosessin hallinta
 • Paperi- ja kartonkiteollisuuden jalostusprosessissa toimiminen
 • Tuotantoprosessissa toimiminen
 • Tuoteosaaminen ja tuoteautomaation hallinta prosessiteollisuudessa
 • Vesienkäsittely prosessiteollisuudessa

Työtehtävät

Prosessihoitajat työskentelevät prosessiteollisuuden alojen yritysten tuotantoprosessien ohjaukseen ja käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä mm. kemiantekniikan-, paperiteollisuuden-, biotekniikan-, sekä saha- ja levyteollisuudessa.
Prosessinhoitajan työn tulokset näkyvät meidän jokaisen arjessa. Prosessinhoitajat valmistavat mm. puutuotteita, autojen polttoaineita, lääkkeitä, maaleja, muovia, liimoja, sellua, paperi, kartonkia, kosmetiikkaa, pesuaineita, hyvinvointituotteita, väriaineita, biomateriaaleja, vedenpuhdistuskemikaaleja, teollisuuden kemikaaleja, sisustusrakentamisen tuotteita, taloja, rakennustuotteita, elintarvikepakkauksia, pakkausmateriaaleja, elektroniikkateollisuuden materiaaleja ja erilaisia älytuotteita.

Jatko-opinnot

Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Soveltuvuus