Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Tekniikan alat

Perustutkinnot

Ammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot

Rakennusalan tutkinnot

Rakennusalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat rakennusten sekä infrarakenteiden rakentamisvaiheen sekä rakennetun ympäristön kunnossapidon tehtävissä tarvittava osaaminen.

Työtehtävät ja työpaikat: Rakennusalan ammattilaisena vastaat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta.

Alan vaatimukset: Rakennustyömaiden työt eroavat luonteeltaan oleellisesti massateollisuudesta. Yksilölliset rakennushankkeet toteutetaan suunnitelmapiirustusten ja -asiakirjojen mukaan lopullisissa paikoissaan. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen (osaamisala rakennusalan perustutkinnossa) määritellään vaatimukset terveydentilaan.

Ajoneuvoalan  alan tutkinnot

Ajoneuvoalan tutkinnoilla (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat ajoneuvojen ylläpitoon, huoltoon, korjaukseen ja palveluihin liittyvä osaaminen. Autoalan toimintaympäristö on kansainvälinen ja verkostoitunut. Alalla tarvitaan monenlaisia ja monipuolisia osaajia. Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuvat kaikissa tehtävissä.

Työtehtävät ja työpaikat: Alan tehtävät ovat hyvin monipuolisia. Alalla työskennellään koneiden ja laitteiden huoltojen, korjausten, myynnin liittyvissä tehtävissä. Alan ammattilaisena voit sijoittua auto- ja autotarvikeliikkeiden, korjaamoiden, kaupan, teollisuuden palvelukseen.

Alan vaatimukset: Autoalalla edellytyksinä ovat alan monipuolinen osaaminen, teknisten taitojen soveltaminen sekä hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä materiaalien uudelleenkäyttö.

Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnot

Kone- ja tuotantotekniikan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat erityisesti teknologiateollisuuden työtehtävissä vaadittavaa osaamista, mutta osaaminen on hyödynnettävissä myös muiden toimialojen tuotantotehtävissä sekä yleisesti teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotehtävissä.

Työtehtävät ja työpaikat: Tuotevalmistuksessa voit tehdä osien koneistustöitä työstökoneilla ja robotisoiduissa työstökeskussoluissa. Työtehtäviin voi kuulua myös erilaisten viimeistelymenetelmien hallintaosaaminen. Valmistat levyosia numeerisesti ohjatuilla levytyökoneilla ja automaattisilla levytyökeskuksilla. Liität osia yhteen hitsaamalla käsivaraisesti, mekanisoidusti ja roboteilla.

Teknologiateollisuudessa voit lisäksi hoitaa erittäin monipuolisia koneiden ja laitteiden kokoonpanotehtäviä. Jos työskentelet ylläpito- ja kunnossapitotehtävissä, voit hoitaa käytön ja kunnon valvontaa ja niihin liittyvää mittaamista sekä koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien asennuksia..

Alan vaatimukset: Monipuolista ja vahvaa erityisosaamista vaativat teknologiateollisuuden työtehtävät tulevat säilymään ja erityisosaamisalueilla jopa lisääntymään. Koneiden ja laitteiden kauppaan liittyvä palvelu laajenee, mikä lisää erityisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviä hallitsevien monipuolisten osaajien tarvetta.

Sähkö- ja automaatioalan tutkinnot

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Sähkötekniikan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat edellä mainituissa tehtävissä vaadittua osaamista.

Työtehtävät ja työpaikat: Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilaisena asennat ja huollat kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaan.

Alan vaatimukset: Sähkö- ja automaatioalalla työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisena sinun on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti.

Elintarvikealan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat osaamisen elintarvikkeiden ja leipomotuotteiden valmistus-, pakkaus- tai varastointitehtäviin ja esimiestehtäviin valmisruoka-, makeis- ja juomateollisuudessa sekä meijeri-, leipomo- ja liha-alalla.

Työtehtävät ja työpaikat: Voit työskennellä elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- tai varastointitehtävissä tai suurteollisuuden erilaisissa työtehtävissä.

Alan vaatimukset: Alan ammattilaisena olet laatutietoinen, täsmällinen, vastuuntuntoinen ja asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Toimit elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimusten mukaisesti ja käsittelet raaka-aineita huolellisesti ja taloudellisesti.

Materiaali- ja prosessitekniikan tutkinnot

Materiaali- ja prosessitekniikka kattaa kemianteollisuuteen, metsäteollisuuteen, puutuoteteollisuuteen, muovi‑ ja kumiteollisuuteen ja pintakäsittelyyn liittyvät ammattialat. Materiaalitekniikan tutkinnoilla (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) saavutat osaamisen prosessiteollisuuden tuotannon ohjaus‑, valvonta‑ ja kunnossapitotehtävissä, sekä tuotantoprosessien seurannassa ja laadunvalvonnassa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Työtehtävät ja työpaikat: Puu-, muovi- ja kumituotevalmistuksen tai pintakäsittelyn tutkinnon suoritettuasi, työtehtäviisi voi kuulua työvälineiden ja tuotanto- ja työstökoneiden käyttöä, ohjelmointia automaattisissa tuotantolinjoissa ja robotisoiduissa tuotantosoluissa. Rakennusten pintakäsittelytehtäviin liittyvän tutkinnon suoritettuasi, työtehtäviisi voi kuulua maalaamista ja tapetointia, rakennepintojen pinnoittamista tai laminaatti- ja parkettiasennuksia.

Prosessipuolella toimit kemian-, massa- ja paperi-, metallinjalostus-, valimoteollisuuden prosessien työtehtävissä.

Alan vaatimukset: Alalla vaaditaan prosessin hallinta- ja ohjausosaamista sekä materiaali- ja turvallisuusosaamista. Työ vaatii asiantuntevaa materiaalien käsittelyosaamista ja esimerkiksi puutuotevalmistuksessa myös ammattilaista kokoonpano-osaamista sekä koneiden ja laitteiden käyttöosaamista.