Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Lukutaitoa Luksiasta

Aikuisenkin kannattaa kehittää lukutaitoa

Lukutaito on ihmisoikeus. Se on perustaito, jota kaikki aikuiset eivät kuitenkaan hallitse. Onneksi lukutaitoa voi kuitenkin kehittää myös aikuisena. Lukemista voidaan helpottaa ja kehittää mm. koulutuksella, apuvälineillä ja esteettömillä ratkaisuilla.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä tarjoaa ammatillista koulutusta ja edistää osaamista Länsi-Uudellamaalla. Maahanmuuttajien määrä koulutuksissa kasvaa vuosi vuodelta, ja lukutaidon sekä muiden ammatillisissa koulutuksissa tarvittavien perustaitojen kehittämisestä on tullut entistä tärkeämpää. Luksian tavoitteina onkin kehittää monikulttuurista osaamista ja tarjota opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Haluamme tuoda lukutaidon merkitystä esiin syyskuun ensimmäisellä viikolla, joka huipentuu YK:n kansainväliseen lukutaitopäivään 8. syyskuuta. Päivä muistuttaa lukutaidon merkityksestä ja lukutaidottomuuden aiheuttamasta epätasa-arvosta. Lukutaidolla on keskeinen merkitys ammatillisessa koulutuksessa ja sujuvissa siirtymissä työelämään. 

Perustaidot koulutuksessa

Osa Luksian maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista tulee Suomeen luku- ja kirjoitustaidottomina tai semilukutaitoisina, koska koulutusta lähtömaassa ei ole ollut saatavilla tai siihen ei ole ollut mahdollista osallistua. Luksia järjestää aikuisille maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa suomen kielessä toimiva peruskielitaito sekä sellaisia yhteiskunnallisia valmiuksia, jotka edistävät työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.

Suomen kielen kouluttaja Anna-Mari Bucht Nummelasta on opettanut suomea toisena kielenä maahanmuuttajille lähes kymmenen vuotta pääasiassa kotoutumiskoulutuksissa. Hänen mukaansa aikuiselle lukutaidon oppiminen on voimaannuttava prosessi, joka avaa ovia jatkokoulutukseen ja työelämään. Bucht kertoo työssään huomanneensa, ettei lukutaito ole itsestäänselvyys, ja mahdollisuus kehittää sitä otetaan kiitollisena vastaan.

Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamisesta on ollut paljon yhteiskunnallista keskustelua ja perustaitojen vahvistaminen koulutuksen aikana onkin avainasemassa onnistuneiden polkujen luomisessa kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen ja sitä kautta työelämään. 

Projektit kehittämisen tukena Luksiassa

Lukutaidon ja muiden perustaitojen opetuksen tukena Luksiassa ovat kehittämisprojektit. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Taito-ohjelma keskittyy aikuisväestön luku-, numero- ja digitaitojen kehittämiseen, esimerkiksi niiden väestöryhmien keskuudessa, jotka ovat tauon jälkeen palaamassa takaisin työelämään. Luksiassa Taito-ohjelmaa toteuttaa tällä hetkellä kaksi ESR-projektia, joiden avulla tuetaan opiskelijoiden perustaitoja ja luodaan pedagogiasia malleja koulutukseen.

OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -projekti pyrkii parantamaan aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja ja kannustamaan opettajia digitaalisten välineiden ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituminen asettaa uusia haasteita opetukselle ja digitaaliselle lukutaidolle. Projekti on ollut opettajien tukena tieto- ja viestintätekniikan integroimisessa luovasti osaksi koulutusta ja suomen kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

PUHTI – ohjauksen tahto ja taito –projektin tavoitteena on luoda toimiva yhteistyömalli aikuisten perustaitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Projekti kehittää koulutukseen hakeutumisvaiheen käytänteistä sellaiset, että puutteelliset perustaidot omaavat opiskelijat huomataan varhaisessa vaiheessa. Luksian osalta projektin päätavoite on lisätä toimijoiden pedagogista ja ohjausosaamista sekä kehittää toimintamallia opiskelutaitoja tukeviin opintoihin.

Lukutaito on työelämän perustaito

Lukutaito luo pohjan vähäisen koulutustaustan omaaville opiskelijoille integroitua työelämään. Koulutuksen järjestäjillä onkin tärkeä tehtävä edistää ja kehittää lukutaitoa ja muita perustaitoja. Projekteissa on luotu hyviä käytäntöjä ja malleja, joiden merkeissä toivotamme hyvää lukutaitopäivää kaikille!

 

Lisätietoja

Marianne Seppä

ESR-projektipäällikkö

OSALLISENA VERKOSSA – digitaalisia taitoja maahanmuuttajille

marianne.seppa@luksia.fi

044 399 2342