Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla aidoissa työtilanteissa osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

Työssäoppiminen toteutetaan pääsääntöisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa. Oppilaitos järjestää työssäoppimispaikat.

Luksian ammattiopiston lähihoitajatutkintoon sisältyy työssäoppimista yhteensä 31 opintoviikkoa. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritetaan työssäoppiminen päiväkodissa (5 ov). Toisen lukuvuoden syksyllä suoritetaan työssäoppiminen hoito- ja huolenpitotyössä (7 ov) ja kevätlukukaudella kuntoutumisen tukemisen työssäoppimisjakso (6 ov). Kolmanteen lukuvuoteen sisältyy koulutusohjelmavalinnan mukainen työssäoppimisjakso, joka on laajuudeltaan 8 ov. Kaikille pakolliseen valinnaiseen tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista 5 ov. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytön, joka arvioidaan lähihoitajatutkinnon opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Ammattiopiston lähihoitajakoulutuksessa ammattiosaamisen näytöt toteutetaan päivähoidon, hoito- ja huolenpitotyön, kuntoutumisen tukemisen sekä koulutusohjelmaan ja valinnaisiin opintoihin sisältyvien työssäoppimisjaksojen yhteydessä.

Työssäoppimisesta on mahdollisuus suorittaa osa kansainvälisessä vaihdossa.