Todistukset

Tutkintotodistus 
Opintonsa hyväksytysti suorittanut opiskelija saa tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Opiskelija saa todistuksen neljän työviikon kuluttua viimeisestä suorituksesta. Opiskelija voi saada tutkintotodistuksen, vaikka hänen tavoitteitaan mukautetaan tai hänet vapautetaan jonkin opintojakson suorittamisesta erillisellä päätöksellä. Mukauttaminen ja vapauttaminen merkitään tutkintotodistukseen ja ne voivat vaikeuttaa jatko-opintoihin pääsyä ja niissä menestymistä.

Todistus suoritetuista opinnoista
Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus hänen suorittamistaan opinnoista myös opiskelun kestäessä. Todistuksen saa opintotoimistosta.

Mikäli opiskelija ei ole saanut säännönmukaisen opiskeluajan loppuun mennessä kaikista tutkintoonsa kuuluvista opinnoista arvosanaa, annetaan hänelle tutkintotodistuksen sijaan todistus suoritetuista opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä.

Erotodistus 
Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään suoritetut opinnot arvosanoineen. Erotodistuksen kirjoittaa opintotoimisto.

Kadonnut tutkintotodistus
Kadonneen todistuksen tilalle ei anneta uutta todistusta, mutta oppilaitos voi antaa todistuksesta maksullisen jäljennöksen.